Çevre Politikamız

                                      

                                                                               

-Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılayarak, çevreyi korumak,

-Çevrenin ve insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan Üçlü Sorumluluk kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getirmek,

-Herhangi bir acil durum ve kaza için önleyici tedbirleri almak,

-Tüm süreçlerde her türlü kaynak tüketimini optimize ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak,

-Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar birlikte çalıştığımız herkesle çevrenin korunması konusunda işbirliği yapmak,

-Üretim, taşıma, depolama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucunda oluşabilecek kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini sağlamak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek

-Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

-Faaliyetlerimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi hedeflemek.

-Doğal kaynakların verimli kullanılabilmesi için araştırmalar yapmak ve uygulamak.

-Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlenmesini sağlamak.

                                                         

Ali BÜBER                           

GENEL MÜDÜR                                

                                                                                                             KYS.01.05

11.11.2017

Rev No : 00