İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

·         İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklerin karşılanmasını sağlamak.

 

·         İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,sağlamak.

 

 ·         Çalışanların bu konuda daha iyi bilinçlenmesi için eçin eğitimler düzenlemek.

 

·          Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden tespit edilmesini ve önlem alınmasını sağlamak.

 

·         Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,sağlamak.

 

·         İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı sağlamak.

   

   ·  İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarının zamanında ve eksiksiz olarak giderilmesini sağlamak.

 

 

 

                                                          

Ali BÜBER                           

GENEL MÜDÜR                                

                                                                                                            KYS.01.04

11.11.2017

Rev No : 00